NATURUM

Få inspiration och vägledning ut i nationalparken genom att titta in i naturum Söderåsen – besökscentrat vid huvudentrén i Skäralid.
Naturum invigdes år 2000 och är centrum för nationalparkens naturinformation. I naturums verksamhet ingår information till besökare, utställning och guidning, olika programaktiviteter samt framtagning av kartor, skyltar, broschyrer och faktablad.