RÖSTÅNGA KYRKA

I röstånga finns en pittoresk liten kyrka som arrangerar gudstjänster och konster. Det finns även möjlighet för dop, vigsel och begravning.
www.svenskakyrkan.se/kagerod-rostanga